موفقیت


بستن

قوانین و تعهدات مهم

صدور گواهینامه های دوره های کوتاه مدت ساعتی توسط دانشگاه آزاد

صدور گواهینامه های دوره های کوتاه مدت ساعتی توسط دانشگاه آزاد

بدینوسیله به اطلاع می رساند که گواهینامه های دوره های کوتاه مدت در رشته های مرتبط با پزشکی و پیراپزشکی (لیست دوره های موجود در سایت آکادمی فارابی)، در حال حاضر توسط دانشگاه آزاد هم قابلیت صدور را دارند. از داوطلبین درخواست کننده گواهینامه های صادره با مهر دانشگاه آزاد تقاضا داریم که در صورت تمایل به داشتن این گواهینامه ها با شماره تلگرام 09100461419 تماس بگیرید.