موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 200,000تومان

صمیمیت و تاثیر گذاری ، قبل از آنکه به حالت ، وضعیت و رفتار ظاهری شما وابسته باشد و به تلاش جسمی شما ؛ به علاقه درونی تان بستگی دارد . اگر می خواهید تاثیر گذار باشید و نفوذ شما جنبه ای درونی ، واقعی و ژرف داشته باشید ، باید مخاطب خود را از ته قلب دوست داشته باشید و به او عشق بورزید . عشق و علاقه ذهنی و درونی شما همچون امواجی به او تابش می شود . پیش از آنکه شما بخواهید چیزی به زبان بیاورید ، باید مخاطب خود را چنان که هست ، دوست داشته باشید .