موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 200,000تومان
جوشكاري صحيح و مناسب مخازن ذخيره از اهميت ويژه اي برخوردار است چرا كه يك مشكل جزئي در محل اتصال اجزا اين مخازن در هنگام استفاده و بهره برداري مي تواند باعث هدررفتن سرمايه و سلب امنيت گردد. لذا كنترل كيفيت و بازرسي ساخت اين مخازن بايستي مورد توجه قرار گيرد اگر نكات ويژه مربوط به ساخت مخازن به درستي بكار گرفته نشود مخزن ساخته شده علاوه بر نماي ظاهري نامطلوب داراي كيفيت پاييني بوده و عمر بهره برداري كوتاهي خواهد داشت.