موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 70,000تومان

مهاجرت یکی از مسائل ملموس در جامعۀ امروز ماست. یکی از مهم‌ترین عناصر موجود در پدیدۀ مهاجرت، رویکرد فردگرایانه است.و آشنایی با اصول و قوانین مهاجرت برای تمام افرادی که قصد مهاجرت را دارند امری ضروری و بدیهی می باشد.