موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 350,000تومان

امنیت همواره یکی از مهمترین دغدغه های مدیران در سطوح مختلف محسوب شده است. به منظور تحقق خواسته های امنیتی سازمانها و مدیران بهروشها و استانداردهای متعددی در حوزه فناوری اطلاعات ارائه شده است