موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 300,000تومان

نگارش حقوقي، همانند شيوه هاي ديگر نگارش، روش ويژه خود را دارد.هم چنان که يک داستان سرا يا يک روزنامه نگار روش خاصي را به کار مي گيرد، نويسنده لايحه و دادخواست نيز شيوه ويژه خويش را بايد به کار برد.