موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 350,000تومان

نقشه صنعتي پايه و اساس توليد در هر صنعتي است. بنابراين هيچ تخصص و رشته فني اي وجود ندارد که از نقشه صنعتي بي نياز باشد. امروزه گسترش ارتباطات صنعتي ميان کشورها، وجود زبان مشترک را براي تبادل افکار و اطالعات مورد نظر طراحان و سازندگان اجتناب ناپذير می‌کند. نقشه خوانی صنعتی دوره است که در مورد نحوه ی خواندن نقشه های صنعتی در آن توضیح داده شده است.