موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 400,000تومان

ابزار دقيق کار کسي است که پس از گذراندن دوره هاي آموزشي بتواند از عهده فلزکاري مخصوص ابزار دقيق و شناخت و بررسي کنترل کننده ها و شيرها برآيد . فشار ، دما ، ارتفاع سطح ، جريان و غلظت را اندازه گيري نموده ، ترانسميترها را نصب و کاليبره نمايد با حلقه هاي کنترل اين کميات کارکرده ، نشان دهنده ها را نصب و تنظيم نموده و کابل کشي لازم را انجام دهد .