موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 200,000تومان

نقش اولیه بازرسی نمونه ای  (Inspection sampling) به عنوان یک روش بهبود کیفیت در کشورهای صنعتی از بین رفته است. اما ،بازرسی نمونه ای که ممکن است به خاطر انتساب آن به یک جامعیت کلی تر،آن را نمونه گیری برای پذیرش نیز بنامند،هنوز جزیی ازدانش علم کیفیت برای شناسایی وضعیت های مطلوب به حساب میاید. برخی از طرحهای بازرسی نمونه ای برای مشخصه ای گسسته (وصفی) در تولید انباشته ای وپیوسته ، و مشخصه های کیفیت پیوسته (متغیر) پرداخته می شود.