موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 500,000تومان

در هر عمل جراحی ضروری است که مددجو به طور ثابت در وضعیت مشخصی قرار گیرد تا جراح بتواند به محل عمل دسترسی داشته باشد.  پرستار اتاق عمل مسئول ایجاد هماهنگی بین اعضای تیم جراحی به منظور وضعیت دادن مناسب به بیمار در اعمال جراحی مختلف است. یکی از وظایف کارشناس اتاق عمل هنگام وضعیت دادن به مددجو مراقبت دقیق از قسمت های مختلف بدن و ممانعت از صدمات احتمالی دست و پای بیمار میباشد .