موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 600,000تومان

اعمال یداوی در طب سنتی به 3 دسته تقسیم می‌شود. دسته اول متعلق است به عروق که علم فصد جزء آن است و بر دو قسم است, متعلق به عروق ضوارب (شریان) است، دوم متعلق به عروق غیرضوارب (ورید) است. دسته دوم متعلق به گوشت است بر چهار قسم حجامت. زالو, بریدن و شکافتن و بخیه زدن چهارم داغ کردن است. دسته سوم آنچه متعلق است به استخوان بر دو قسم است: اول جبر استخوان شکسته. دوم رد کردن و به جای خود آوردن استخوان که از مکان خود حرکت کرده باشد.خونی که در بدن نیازمند دفع و واجب الاستفراغ است از چند حالت بیرون نیست, اول اینکه خون بر ظاهر و باطن بدن هردو یا تنها بر باطن بدن غلبه داشته باشد, دوم اینکه خون بر ظاهر تنها غلبه داشته باشد, سوم اینکه خون بین ظاهر و باطن بدن در حرکت باشد.در نوع اول خون باید از طریق فصد و در نوع دوم حجامت و در نوع سوم از طریق زالو خارج شود؛ پس فصد در استفراغ خون (خارج شدن خون از بدن) قوی تر از زالو و حجامت، و زالو قوی تر از حجامت است.