موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 600,000تومان
  • الکترولیز، فرایند تجزیه یک محلول یا یک ترکیب مذاب با عبور دادن جریان الکتریکی از میان آن است. این محلول باید هادی جریان الکتریسیته باشد و یک محلول تنها وقتی هادی الکتریسیته خواهد بود که حاوی یون باشد.

مایع یا ژلی که حاوی یون است و می توان آن را با فرایند الکترولیز تجزیه کرد الکترولیت نامیده می شود. وقتی محلول الکترولیت یا الکترولیت مذاب تحت الکترولیز قرار می گیرد، یون ها یا اتم ها یا گروه هایی از اتم ها جدا می شوند. به این ترتیب عناصری که در ترکیبات یونی حاضرند را می توان به وسیله الکترولیز جدا کرد.

روش کار با الکترولیز : در این روش پزشک با استفاده از دستگاه الکترولیز سوزن بسیار باریک به طول 4 تا 6 میلی متر را از محلی که مو از پوست خارج میشود را به زیر پوست در محل ریشه مو یا محلی که سلول های ریشه ای مو ساخته میشود ( ناحیه بالژ مو ) وارد میکند و همزمان با فشردن پدال دستگاه امواج الکتریکی از نوک سوزن فرو رفته در زیر پوست به ریشه مو برخورد و علت گرمایی که ایجاد میشود ریشه مو تخریب میشود