موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 100,000تومان

از نظر ارگونومیک جوشکاران اغلب مجبورند وسایل و مواد سنگین را بردارند یا حرکت دهند، به مدت طولانی در موقعیت نامناسب کار کنند، ابزار سنگین جوشکاری را به مدت طولانی در دست نگهدارند حرکت های تکراری انجام دهند. از نظر فیزیکی جوشکاران اغلب مجبورند در ارتفاعات کار کنند، در فضاهای محصور کار کنند. در اثر کار ممکن است دچار شوک الکتریکی یا برق گرفتگی شوند. دیگر خطرات موجود عبارتند از پرتاب ذرات که ممکن است وارد چشم یا پوست آنها شود.