موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 200,000تومان

 با توجه به اینکه جامعه سالم زیر بناي توسعه هر کشور بوده و یکی از راههاي نیل به این هدف برخورداري از تغذیه صحیح می باشد ، بنـابراین در اختیار قراردادن اطلاعات لازم در مورد مواد غذایی و مکمل هاي رژیمی – غذایی و ورزشی به افـراد جامعـه ضـروري اسـت. از سـوي دیگـر بـا پیشرفت صنایع غذایی و رقابت در این زمینه ، گسترش تجارت بین المللی ، بالارفتن فرهنگ مردم و توجه به سلامتی جامعه ، برچسـب گـذاري بـه عنوان ابزاري مهم جهت اطلاع رسانی به مصرف کنندگان به حساب می آید .