موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 200,000تومان

وجود طیف وسیعی از مخاطرات شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و مکانیکی با خصوصیات خورندگی، برندگی، سمیت، سرطانزایی، سوزانندگی، جهش‌زایی و … در محیط‌های کاری می‌تواند سلامت شاغلین و حتی سایر افراد مجاور محیط‌های شغلی را به شدت تهدید نماید. لذا لازم است با شناسایی و کنترل‌های مهندسی مانند جایگزینی مواد خطرناک با مواد کم خطر، تغییر فرآیند کار -محصور کردن- استفاده از سیستم‌های تهویه مناسب، بکارگیری روش‌های کنترل از راه دور و یا گردش کار اقدام لازم به عمل آید.