موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 100,000تومان

جوشکاری ، یکی از روش های اتصال دایمی مواد ( فلزی یا غیر فلزی ) با حرارت های بالا یا گاها با حرارت های پایین ( لحیم کاری ) می باشد که فلز پایه را ذوب نمی کند . جوشکاری به روش های ذوبی یا غیر ذوبی ، با بکارگیری فشار یا بدون آن ویا با استفاده ازمواد پرکننده یا بدون آن می باشد