موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 200,000تومان

راهنماي گردشگری یا راهنمای تور مسافرتی کسي است که داراي تسلط و اطلاعات کامل درباره ميراث طبيعي و فرهنگي هر منطقه است و از اين رو قادر است اين اطلاعات را به زبان قابل درک براي گردشگران توضيح دهد و يا ترجمه کند. از اين نظر يک راهنماي گردشگری شخصي است که غالبا آگاهي و آشنايي ويژه اي با خصوصيات فرهنگي و اقليمي و اجتماعي منطقه و نيز درک خاصي از مسائل، مقتضيات، آداب و رسوم و مقررات مرتبط با اين مکان ها دارد که در راهنمايي گردشگران مورد استفاده قرار مي گيرد.