موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 200,000تومان

این دوره تعیین مدل های اطلاعات استاندارد برای استفاده در تبادل داده با منبع انرژی توزیع شده است.این منابع افزارهای تولید و ذخیره پراکنده شامل موتورهای رفت و برگشتی، پیل های سوختی، میکروتوربین ها، فتوولتائیک ها، سامانه های تولید همزمان برق و گرما و مخازن انرژی را در برمیگیرد.