موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 500,000تومان

در ممیزی های استانداردهای ایزو یک نفر بعنوان سرممیزی است که کار رهبری تیم را برعهده دارد. سرممیز باید معیار ممیزی واستانداردهای مربوطه برای هر سازمانی را بررسی کرده و آنها را مشخص کند و این موارد را به تیم ممیزی منتقل کند تا ممیزی ها دقیقا مطابق معیار ممیزی پیش برود. دامنه شمول ممیزی، از جمله شناسایی واحدهای سازمانی و کاری و فرایندهایی که قرار است ممیزی شونده. اینکه هر فردی چه واحدی را ممیزی کند و هر واحدی چه شرایطی دارد.