موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 300,000تومان

کارشناس حقوقي سرمايه گذاران شايستگي است که در حوزه خدمات حقوقي فعالیت داشته و با استفاده از قوانین و مقررات موجود به اشخاص حقیقي يا حقوقي علاقمند در امر تجارب و سرمايه گذاري مشورت هاي لازم را اعلام داشته، و آنان و طرف مقابلشان را از حقوق و وظايف متعلق به خود آگاه کرده، و در جهت کسب هرچه بهتر حقوق متعلق به آنان ياري مي رساند