موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 400,000تومان

Lomilomi به معنی ماساژ دهنده masseuse به زبان هاوایی است کلمه ای که امروزه برای توصیف ماساژ هاوایی استفاده می شود. به طور سنتی lomi به معنی مالش ورز دادن فشار ماساژ و کار بر روی بدن با پنجه است Lomilomi در واقع شفا دادن با ماساژ ساده در سنت بومیان هاوایی است. پزشکان Lomilomiبا استفاده از کف دست ها، ساعد، انگشتان، پنجه، آرنج ها، زانوها، پاها، حتی چوب و سنگ به درمان بیماران می پرداختند این شیوه در جای جای مناطق هاوایی متفاوت است