موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 200,000تومان

وظایف مدیریتی TMN که هدف آن تامین کلیه نیازمندیهای مدیریتی شبکه در بخشهای طراحی و مهندسی ، نصب و راه اندازی ، بهره برداری و نگهداری ، و . . . میباشد به بخشهای زیر تعریف میشود :

1) مدیریت عملکرد
2) مدیریت خطا
3) مدیریت پیکربندی
4) مدیریت حسابداری
5) مدیریت امنیتی