موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 400,000تومان

کودک مثل آينه درخشانی است که هر چه ببيند، فوراً می‌گيرد و منعکس می‌کند. او مثل صفحه سپيدی است که هر آنچه بر آن بنويسی، درخود نگاه می‌دارد و چون خمير يا مومی است که در دستان مربی به هر گونه‌ای ساخته می‌شود. در واقع آنچه در کودکی به خردسال آموخته می‌شود، درست مثل نقشی که بر سنگی کنده شود، اثرش هميشه باقی می‌ماند.