موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 500,000تومان

بخش ICU، بخشی است که بد حال ترین بیماران به وسیله لایق ترین پرستاران، پزشکان و پرسنل دیگر تحت بهترین شرایط و جدید ترین و مجهزترین وسابل در دسترس تحت مراقبت و معالجه قرار می گیرند. این بخش در سال 1340 برای کاهش میزان مرگ و میر تاسیس شد.