موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 200,000تومان

افراد شاغل در محیط های پر خطر از جمله آتش نشانان همواره با تنش های حرارتی زیاد روبرو بوده و سالانه هزینه های زیادی بابت آسیب های سوختگی پرداخت می‌گردد. با توجه به این که کارایی لباس محافظ آتش نشانی نیز از عوامل مختلف ساختاری و محیطی تأثیر می-پذیرد؛ بنابراین، بررسی فرایند انتقال حرارت و رطوبت در لباس های حفاظتی آتش نشانی هنگام قرارگرفتن در معرض آتش ضرورت می‌یابد.