موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 300,000تومان
  • اصول و نظریه های آموزش و یادگیری / اصول آموزش مهارت خواندن
  • اصول آموزش مهارت شنیدن / اصول آموزش مهارت صحبت کردن
  • اصول آموزش مهارت نوشتن / اصول آموزش دستور
  • اصول آموزش واژه / اصول تهیۀ محتوای آموزشی