موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 400,000تومان

زبان پدیده ای بسیار پیچیده است. مطالعه ادراک، تولید و یادگیری زبان به شناخت و درک عمل دستگاه عصبی نیاز دارد. عصب شناسی زبان مطالعه ارتباط میان زبان و جنبه های متفاوت کارکرد مغز، و تلاشی برای پاسخ به (چگونگی درک و تولید زبان در مغز) است. در واقع این علم پیوند دهنده تئوری نورولوژی/نوروسایکولوژی) چگونگی ساخت و کار مغز(و تئوری زبان) چگونگی ساخت و کار زبان است.