موفقیت


بستن

نقشه برداری و فروش تجهیزات نقشه برداری در اهواز - ایران ژئوماتیک طراحی وب در اهواز - شرکت گیلاس - طراحی سایت در اهواز ترجمه رسمی در اهواز - پارسوماس - دارالترجمه رسمی در اهواز

قوانین و تعهدات مهم

قیمت: 300,000تومان

رضایتمندی بیماران به عنوان یکی از شاخص های بهبود کیفیت بیمارستان می باشد. همانطور که مستحضرید یکی از استرتژی های مهم هر سازمانی به ویژه بیمارستانها رضایتمندی مشتری (بیمار و همراه وی) می باشد. به طورکلی قضاوت و نتیجه گیری بیمار و همراه وی در خصوص کیفیت خدمات درمانی ناشی از مشاهدات ایشان درباره ظاهر بیمارستان، تجهیزات و لوازم و امکانات، محل ارایه خدمت، چگونگی ارایه خدمت و هزینه و . . . است.