موفقیت


بستن


صدور کارت دانشپذیری رسمی هولوگرام دار

صدور کارت دانشپذیری رسمی هولوگرام دار

صدور کارت دانشپذیری رسمی هولوگرام دار

 

این نوع کارتها بصورت دوزبانه رسمی هولوگرام دار طراحی شده اند و به دانشپذیران بعد از پرداخت مبلغ 300 هزار تومان ارائه می گردد.

 

این کارتها به زبان انگلیسی و فارسی طراحی شده است و شامل نام و نام خانوادگی و تحصیلات و شغل دانشپذیر می باشد.

 

نظر شما برای “صدور کارت دانشپذیری رسمی هولوگرام دار”