موفقیت


بستن

آسیب شناسی ورزشی (200 ساعت بمدت 2 ماه)

قیمت: 400,000تومان

در دهه های اخیر کارشناسان گروه پزشکی به درمان آسیب های ورزشی علاقه مند شده اند. این امر منجر به انجام پژوهش های متعدد درباره پاتوفیزيولوژی، تشخیص و درمان این آسیب ها شده اند. این افزایش علاقه و دانش تغییرات چشمگیری را در تشخیص و درمان ورزشکاران آسیب دیده به همراه داشته است. هرچند بعضی از آسیب های ورزشی که حاصل برخورد و تصادم ورزشکار با حريف و یا اشیاء محیط بوده غیر قابل اجتناب است، ولی بسیاری ازـ خصوصا آسیب های ناشی از اجرای تمرينات غلط ـ آنها قابل پیشگیری هستند.

نظر شما برای “آسیب شناسی ورزشی (200 ساعت بمدت 2 ماه)”