موفقیت


بستن

بهداشتکار دهان و دندان

قیمت: 1,200,000تومان

متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام کمک دندانپزشکی از قبیل رادیوگرافی، استرلیزاسیون، تزریقات زیرجلدی و عضلانی و نیز پانسمانهای ضروری، تمیز کردن دندانها و اطلاق عمل می باشند و همچنین با دندانپزشک مربوطه همکاری نموده و در زمینه آموزش بهداشت دهان و دندان نیز فعالیت دارند.
● نمونه وظایف:
▪ تمیز کردن داندانها (پروساژ) و آموزش بهداشت دهان بطور فردی و جمعی.
▪ جرم گیری مشروط بر اینکه فعالیت در چهارچوب فعالیتهای بهداشتی بوده باشند.
▪ بیماریابی در مراکز تجمع از قبیل مدارس و کارخانه ها و راهنمائی آنها به دندانپزشک.
▪ آماده نمودن بیمار جهت معالجات و تهیه نمودن وسائل عمل و اطلاق عمل جهت بیماران.
▪ استرالیزاسیون وسائل مربوط و مراقبت و حفظ وسائل دندانپزشکی.
▪ انجام فیلم رادیوگرافی و ظهور و ثبوت فیلم ها و نصب آنها روی کارتهای مخصوص.
▪ تحت نظر قرار دادن بیمارنی که با بیهوشی عمومی تحت معالجات دندانپزشکی قرار گرفته اند.
▪ استفاده از وسائل سمعی و بصری بمنظور دروس علمی در کلینیک و لابراتوار بهداشت دهان.
▪ آماده نمودن اطاق لابراتوار و کلینیک بهداشت دهان جهت آموزش عمومی.
● بازار کار:
متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:
▪ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
▪ دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
▪ بیمارستانها
▪ مراکز بهداشتی و درمانی
▪ اشتغال یابند.

2 دیدگاه برای “بهداشتکار دهان و دندان”