موفقیت


بستن

دوره آئین کار بناها، ماشین‌آلات و تجهیزات در واحدهای تولید سرنگ 3841

قیمت: 200,000تومان

یکی از روش های مرسوم جهت وارد نمودن مواد دارویی به بدن انسان و حیوانات برای جلوگیری از بیماری ها و همچنین درمان بیماری های مختلف استفاده از آمپول (سرنگ) می باشد . با توجه به آمار و اطلاعات بدست آمده از کارخانه تولید سرنگ و همچنین بر اساس مطالعات صورت گرفته می توان به این نتیجه رسید که طرح تولید سرنگ جزء طرح های زود بازده و پر بازده است و می تواند در لیست مشاغل مورد حمایت دولت قرار گیرد و در صورت اجرا می تواند از توجیه اقتصادی مورد قبولی برخوردار باشد.

نظر شما برای “دوره آئین کار بناها، ماشین‌آلات و تجهیزات در واحدهای تولید سرنگ 3841”