موفقیت


بستن

دوره آشنایی بازرسی مخازن ذخیره و ایمنی

قیمت: 200,000تومان
جوشكاري صحيح و مناسب مخازن ذخيره از اهميت ويژه اي برخوردار است چرا كه يك مشكل جزئي در محل اتصال اجزا اين مخازن در هنگام استفاده و بهره برداري مي تواند باعث هدررفتن سرمايه و سلب امنيت گردد. لذا كنترل كيفيت و بازرسي ساخت اين مخازن بايستي مورد توجه قرار گيرد اگر نكات ويژه مربوط به ساخت مخازن به درستي بكار گرفته نشود مخزن ساخته شده علاوه بر نماي ظاهري نامطلوب داراي كيفيت پاييني بوده و عمر بهره برداري كوتاهي خواهد داشت.

نظر شما برای “دوره آشنایی بازرسی مخازن ذخیره و ایمنی”