موفقیت


بستن

دوره آشنایی با اصول و قوانین مهاجرت

قیمت: 70,000تومان

مهاجرت یکی از مسائل ملموس در جامعۀ امروز ماست. یکی از مهم‌ترین عناصر موجود در پدیدۀ مهاجرت، رویکرد فردگرایانه است.و آشنایی با اصول و قوانین مهاجرت برای تمام افرادی که قصد مهاجرت را دارند امری ضروری و بدیهی می باشد.

نظر شما برای “دوره آشنایی با اصول و قوانین مهاجرت”