موفقیت


بستن

دوره آشنایی با اصول GIS

قیمت: 300,000تومان

در این دوره شرکت کنندگان با مفهوم اطلاعات مکاني به عنوان مفهوم پايه در سيستم هاي اطلاعات مکاني ومفهوم GIS و توانایی آن در گردآوری، ذخیره سازی، به هنگام سازی ، پردازش، بازیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات، آشنا خواهند شد.

نظر شما برای “دوره آشنایی با اصول GIS”