موفقیت


بستن

دوره آشنایی با فرش ایرانی و جغرافیای آن

قیمت: 70,000تومان

بافتن فرش ایرانی از جمله هنرهای مرسوم و زیبای ایرانی است که نوع بافت و رنگ و جنس فرش ها بسته به جغرافیای محل متفاوت است، در این بخش به تفکیک انواع فرش ها توضیح داده شده است

نظر شما برای “دوره آشنایی با فرش ایرانی و جغرافیای آن”