موفقیت


بستن

دوره آشنایی با نانولوله های کربنی

قیمت: 200,000تومان

نانولوله های کربنی به دو دسته کلی نانولوله های کربنی تک دیواره  و نانولوله های کربنی چند دیواره  تقسیم می شوند. چنانچه نانولوله کربنی فقط شامل یک لوله از گرافیت باشد، نانولوله تک دیواره و اگر شامل تعدادی از لوله های متحد المرکز باشد نانولوله  چند دیواره نامیده می شود .

نظر شما برای “دوره آشنایی با نانولوله های کربنی”