موفقیت


بستن

دوره آشنایی با نانوپوشش ها

قیمت: 200,000تومان

نانوپوشش ها گونه اي از لايه هاي نازک هستند که يا ابعاد آن ها در حد نانو مي باشد، و يا زمينه اي (سُل) دارند که ذرات ريز در ابعاد نانو در آن پراکنده شده اند و خواص ويژه اي را به آن مي بخشند.

نظر شما برای “دوره آشنایی با نانوپوشش ها”