موفقیت


بستن

دوره آشنایی با نانوکامپوزیت ها

قیمت: 200,000تومان
to compose یعنی ترکیب کردن و بنابراین کامپوزیت (composite) یعنی مرکب. مرکب هم که می‌دانیم، یعنی چیزی که از ترکیب چند چیز مختلف به دست آمده است. مواد کامپوزیتی به موادی گفته می‌شوند که از ترکیب چند نوع ماده به وجود آمده‌اند. وقتی می‌گوییم از ترکیب چند ماده، منظور این است که هرکدام از این مواد ترکیب‌شده، قابلیت استفاده به صورت یک مادة مستقل را دارند.

کامپوزیت‌ها چه کاربردهایی دارند؟
امروزه می‌توانیم ترکیبات کامپوزیتی را در زندگی روزانه و در اطراف خود ببینیم. چند مثال از این وسایل که در آنها ترکیبات کامپوزیتی به کار رفته است، بدنة هلی‌کوپتر، زه راکت تنیس، بدنه هواپیما، توپ‌های ورزشی و غیره هستند.

نظر شما برای “دوره آشنایی با نانوکامپوزیت ها”