موفقیت


بستن

دوره آشنایی با نحوه کنترل کیفی دستگاه الکترو شوک (100 ساعت بمدت 2 ماه)

قیمت: 200,000تومان

از الکترو شوک برای اعمال یک شوک الکتریکی قوی به بیمارانی که قلب آنها به هر دلیل از کار باز ایستاده است به کار می رود و یکی از تجهیزات مهم اتاق عمل و مراکز درمانی به حساب می آید. وقتی‌ ضربان‌ قلب‌ متوقف‌ می‌شود و هیچ‌ نشانه‌ای‌ از گردش‌ خون‌ وجود ندارد، ایست‌ قلبی‌ رخ‌ داده‌ است‌. شایع‌ترین‌ علت‌ ایست‌ قلبی‌، یک‌ ریتم‌ غیرطبیعی‌ قلب‌ است‌ که‌ فیبریلاسیون‌ بطنی‌ نامیده‌ می‌شود.

نظر شما برای “دوره آشنایی با نحوه کنترل کیفی دستگاه الکترو شوک (100 ساعت بمدت 2 ماه)”