موفقیت


بستن

دوره آفت کش ها در میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری – a- 13118

قیمت: 250,000تومان

آفت کش عبارت است از ترکیب یا مخلوطی از چند ترکیب شیمیایی که برای جلوگیری ، از بین بردن ، دور کردن ویا کاهش دادن جمعیت حشرات ، جوندگان، نمادتها ، قارچ ها ، علف های هرز و یا هر نوع از گیاهان آبی ، جانوران و نیز ویروس ها ،باکتری ها و میکروارگانیسم هایی که آفت شناخته می شوند مصرف شود.بايد توجه داشت در مواردي که آفت کش داراي متابوليت ها و ترکيبات جانبي مي باشد، مرز بيشينه ارائه شده براي مجموع آن مواد ذکرشده است.

نظر شما برای “دوره آفت کش ها در میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری – a- 13118”