موفقیت


بستن

دوره استاندارد آشنایی با بازرسی فنی انواع آسانسورها طبق استاندارد ملی

قیمت: 250,000تومان

آسانسور وسیله حمل و نقل عمودی است مه با سیستم تعلیق و تعادل نیروی محرکه عمل جابه جایی انجام می دهد در واقع برای آشنایی بیشتر با این وسیله باید گفت که بشر در قرن های گذشته از بالابر استفاده کرده است اما پایه گذار علمی و طراح آسانسور امروزی دانشمند و ریاضی دان بزرگ اتوود است که با ساختن ماشین اتوود که عبارت بود از دو وزنه که با یک نخ به یکدیگر مربوط می شدند و روی قرقره ها بالا و پایین می رفتند توانست طرج ابتدایی یک آسانسور را ارائه دهد.

نظر شما برای “دوره استاندارد آشنایی با بازرسی فنی انواع آسانسورها طبق استاندارد ملی”