موفقیت


بستن

دوره استاندارد آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

قیمت: 350,000تومان

وضعیت اضطراری رویداد برنامه ریزی  نشده‏ای است که در اثر آن افراد، تاسیسات و محیط زیست در معرض خطر جدی قرار می گیرند. این وضعیت اغلب نتیجه نقص دستگاه‌ها و یا خطاهای انسانی به وقوع می‏پیوندد، البته عوامل خارجی دیگر نظیر رعد و برق، سیل، طوفان، زلزله و جنگ نیز ممکن است سبب بروز آن گردند

نظر شما برای “دوره استاندارد آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری”