موفقیت


بستن

دوره استاندارد ابزار آلات اندازه گیری

قیمت: 350,000تومان

مترولوژی یک بخش حیاتی برای زیر ساخت دنیای امروز است. به روش‌های متنوع، مستقیم و غیر مستقیم، وارد زندگی ما می‌شود. نیاز تجارت ملی و بین‌المللی روز به روز به پیروی از استانداردها و الزامات و به رسمیت شناختن متقابل اندازه گیریها و آزمونها بیشتر می‌شود. موفقیت اقتصادی بیشتر صنایع تولیدی به کیفیت محصولات آنها وابسته است. حفاظت از محیط زیست دربرابر اثرات مخرب فعالیت‌های صنعتی را می‌توان بر اساس اندازه‌گیری‌های درست و قابل اطمینان تضمین کرد. مطالعات آب و هوا در سطح جهان به داده‌های قابل اطمینان و سازگاری که از روش‌ها و سیستم‌های متنوع به دست آمده‌اند، وابسته است.

نظر شما برای “دوره استاندارد ابزار آلات اندازه گیری”