موفقیت


بستن


دوره استاندارد اصول ایمنی و اطفاء حریق

قیمت: 250,000تومان

در زمان بروز حریق، مهم ترین اصل جهت جلوگیری از انتشار آن، نحوه اطفاء می باشد و به طور کلی اگر بتوانیم یکی از اضلاع هرم آتش را که شامل اکسیژن ، حرارت ، مواد اشتعال زا و یا واکنش های زنجیره ای می باشد را کنترل و محدود نماییم ، حریق مهار خواهد شد.

برچسب ها:

نظر شما برای “دوره استاندارد اصول ایمنی و اطفاء حریق”