موفقیت


بستن

دوره استاندارد امداد و سوانح در حمل و نقل

قیمت: 250,000تومان

حادثه در هر مکان و زمانی ممکن است روی دهد و این امر غالبا بدون هشدار قبلی می‌باشد. به طور متوسط هرساله حداقل 20 فاجعه بزرگ ناشی از عوارض و بلایای طبیعی در جهان رخ می‌دهد. شاید طی دو دهه گذشته بیش از سه میلیون انسان جان خود را در اثر سوانح و بلایای طبیعی از دست داده‌اند و نزدیک به یک میلیارد نفر بی‌خانمان شده‌اند و یا محل زندگی خود را به‌ناچار ترک کرده‌اند.

نظر شما برای “دوره استاندارد امداد و سوانح در حمل و نقل”