موفقیت


بستن

دوره استاندارد ایمنی در عملیات جوشکاری

قیمت: 300,000تومان

اتصالات جوش داده شده در یک اسکلت یا سازه ( نظیر پل ، مخازن تحت فشار و … ) باید قابلیت تحمل تنش هاي ساده یا مرکبی که بر آنها به صورت استاتیکی یا دینامیکی اعمال می شود را داشته باشند. طراحی و محاسبات جوش ها نیز بر اساس این شرایط کاربرد، انجام می گیرد. اما نمی توان قضاوت خوبی و بدي جوش را تنها بر اساس ظاهر آن گذاشت، لازم است مشخص گردد که تا چه اندازه از جوش سالم و رضایت بخش است.

نظر شما برای “دوره استاندارد ایمنی در عملیات جوشکاری”