موفقیت


بستن

دوره استاندارد ایمنی کار با تجهیزات مکانیکی

قیمت: 250,000تومان

تجهیزات مکانیکی به دستگاه هایی اطلاق می شود که توسط طراحی و مونتاژ مجموعه ای از قطعات هدف خاصی را دنبال می کنند.این تجهیزات شامل فن، هواساز، برج خنک کن، انواع توربین و بسیاری تجهیزات دیگر می باشد

نظر شما برای “دوره استاندارد ایمنی کار با تجهیزات مکانیکی”