موفقیت


بستن

دوره استاندارد برنامه ریزی استراتژیک

قیمت: 350,000تومان

برنامه‌ریزی استراتژیک گونه‌ای از برنامه‌ریزی است که در آن هدف، تعریف و تدوین استراتژی‌هاست. از آنجایی که استراتژی می‌تواند عمر کوتاه یا بلند داشته باشد برنامه‌ریزی استراتژیک می‌تواند برنامه‌ریزی بلند‌مدت یا کوتاه‌مدت باشد اما رویکردی متفاوت دارد.

نظر شما برای “دوره استاندارد برنامه ریزی استراتژیک”