موفقیت


بستن

دوره استاندارد سوانح صنعتی و کارگاهی

قیمت: 250,000تومان

در محيطهاي صنعتي با وجود ماشين آلات و ابزار فراوان ،غالبا کارگران در معرض مخاطرات مختلف قرار دارند .با توسعه تکنولوژي و افزايش کاربرد ماشين در امر توليد نيز احتمال مخاطرات و حوادث در اين گونه محيطها زيادتر مي شود .

نظر شما برای “دوره استاندارد سوانح صنعتی و کارگاهی”